Les relacions humanes

Les relacions entre persones en societat comporten situacions complexes quina regulació en la nostra cultura és fruit de més de tres mil anys d'evolució sistemàtica. Aquestes relacions poden afectar a la personalitat, l'estat civil, la filiació, la capacitat, el patrimoni, les relacions de veïnatge, les obligacions ...

El fruit de l'evolució és una subtil combinació entre l'automonia de la voluntat i la regulació tuitiva.

En aquest camp, per exemple, tractem:

Drets de la persona:
* Incapacitacions
* Filiació
* Adopció

L'estat civil:
* Dret de família
* Noves formes de relacions familiars

Dret d'obligacions:
* Redacció i execució de contractes
* Reclamacions de compliment d'obligacions
* Indemnitzacions

Dret Patrimonial:
* Transmissions de la propietat
* Constitució, modificació i extinció de drets reals
* Successions i planificació anticipada de la successió
* Societats patrimonials

Consulta on line (exclusiu clients)

Nom i cognoms *
Codi de client (si el coneixeu)
Correu electr˛nic *
Consulta on line s/ dret civil *
 
Codi de seguretat
Repetir codi de seguretat *