dret civil

Les relacions humanes

Les relacions entre persones en societat comporten situacions complexes quina regulació en la nostra cultura és fruit de més de tres mil anys d'evolució sistemàtica. Aquestes relacions poden afectar a la personalitat, l'estat civil, la filiació, la capacitat, el patrimoni, les relacions de veïnatge, les obligacions ...

El fruit de l'evolució és una subtil combinació entre l'automonia de la voluntat i la regulació tuitiva.

En aquest camp, per exemple, tractem:

Drets de la persona:
* Incapacitacions
* Filiació
* Adopció

L'estat civil:
* Dret de família
* Noves formes de relacions familiars

Dret d'obligacions:
* Redacció i execució de contractes
* Reclamacions de compliment d'obligacions
* Indemnitzacions

Dret Patrimonial:
* Transmissions de la propietat
* Constitució, modificació i extinció de drets reals
* Successions i planificació anticipada de la successió
* Societats patrimonials


Consulta on line (exclusiu clients)

Nom i cognoms
 
Codi de client (si el coneixeu)
 
Correu electr˛nic
 
Consulta on line s/ dret civil
 

(Copyleft) 2014

Imprimir aquest full