la secció obligada


Hem selececionat algunes pàgines web que pensem que, o bé no són prou conegudes, o bé mai perdem ocasió de promocionar. Esperem que us siguin d'interès o utilitat.

També hem posat en aquesta secció algunes pàgines amb recursos o utilitats que són usades ferqüentment per nosaltres

Alguns del utilitzats en el treball diari de despatx

 • Atles Judicial Europeu en Matèria Civil, permet l'accés senzill a informació rellevant per a la cooperació judicial civil.
 • e-justice és un portal europeu pensat per a ser en el futur la finsetreta única en l'àmbit de la justícia.
 • SIGPAC, pàgina penjada al Ministeri d'Agricultura derivada d'un projecte pagat amb fons europeus per comptar oliveres; serveix per superposar el parcel·lari de finques rústiques a la cartografia cadastral
 • Correus On Line, pàgina del servei de correus que serveix des de per trobar un codi postal fins per enviar un burofax des de l'ordinador
 • Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab), permet trobar tots els col·legiats de Barcelona
 • Col·legi de Procuradors de Barcelona, permet trobar procuradors
 • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, permet trobar arquitectes
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Permet la consulta íntegra dels DOGC de forma gratuïta
 • Oficina vitual del Cadastre, pàgina on es poden consultar les dades que consten al cadastre de finques rústiques i urbanes

 • Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, associació sense ànim de lucre que està constituïda exclusivament per advocats en exercici, que han orientat la seva professió a la defensa dels drets fonamentals de la persona, tant individuals com col·lectius, reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, en el Conveni de Roma del 1950, i demés tractats internacionals constitutius del cos jurídic que anomenem Drets Humans
 • Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides.
 • Advocats Europeus Demòcrates, associació d'associacions d'advocats progressistes de Bèlgica, Països Baixos, França, Alemanya, Itàlia, Euskadi, Madrid i Catalunya
 • Comissió de Defensa dels Drets de les Persones i del Lliure exercici de l'Advocacia, del Col·legi d'Advocats de Barcelona
 • Center for Constitutional Rights, entitat nordamericana de defensa dels dret civils amb especial atenció als casos de tortura a Iraq i Guantánamo
 • Despatx de l'advocat de Berlin Wolfgang Kaleck, director jurídic de la denúncia contra Donald Rumsfeld i altres per tortures.
 • InternationalProBono.com, web Pro Bono de la International Bar Association per coordinar a la comunitat global de professionals involucrats en treballs legals pro bono a escala local i internacional.
 • L’Asociación Libre de Abogados de Madrid (ALA), constituïda el 1989 i integrada a l’AED, agrupa molts advocats que exerceixen a la Comunitat de Madrid. Té la finalitat de vetllar per la defensa i foment dels Drets i Llibertats, i promoure la reforma de l’Administració de Justícia per a assolir la seva democratització i modernització.