Execució Sentències civils a Europa

El DOUE de data 19 d’octubre va publicar el Reglament d’Execució (UE) 2016/1823 [546 KB] de la Comissió, de 10 d’octubre de 2016, pel que s’estableixen els formularis que esmentava el Reglament (UE) n.o 655/2014 [349 KB] del Parlament Europeu i del Consell que estableix el procediment de l’ordre europea de retenció de comptes per facilitar el cobrament transfronterer de deutes en matèria civil i mercantil.

El Reglament d’execució entrarà en vigor el dia 17 de gener de 2017.

El Reglament que regula les ordres europees de retenció entrarà en vigor el dia 18 de gener de 2017.