Sessión constitutiva

Constitueix una de les funcions del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) “Analitzar i identificar totes les alternatives jurídiques disponibles sobre el procés de transició nacional”, i en aquest sentit estem atents a la seva feina.

Els membres del Consell són: President: Sr. Carles Viver i Pi-Sunyer, i Vocals: Sr. Enoch Albertí i Rovira, Sr. Germà Bel i Queralt, Sr. Carles Boix i Serra, Sra. Núria Bosch i Roca, Sr. Salvador Cardús i Ros, Sr. Àngel Castiñeira i Fernández, Sra. Francina Esteve i Garcia, Sr. Joan Font i Fabregó, Sra. Pilar Rahola i Martínez, Sr. Josep Maria Reniu i Vilamala, Sr. Ferran Requejo i Coll i Sr. Joan Vintró i Castells.

A continuació es relacionen els informes presentats pel CATN fins a la data, amb la possibilitat de baixar el text sencer a través dels respectius enllaços.

Informe #1

Presentat el 25 de juliol de 2013 i anomenat: La Consulta sobre el futur polític de Catalunya [7.537 KB]

Informe #2

Presentat el 20 de desembre de 2013 i anomenat: L'Administració tributària de Catalunya [1.201 KB]

Informe #3

Presentat el 20 de desembre de 2013 i anomenat:Les relacions de cooperació entre Catalunya i l'Estat espanyol [640 KB]

Informe #4

Presentat el 25 de juliol de 2013 i anomenat: Internacionalització de la consulta i del procés d’autodeterminació de Catalunya [692 KB]

Informe #5

Presentat el 25 de juliol de 2013 i anomenat: Les tecnologies de la informació i de la comunicació a Catalunya [772 KB]

Informe #6

Presentat el 14 d'abril de 2014 i anomenat: Les vies d'integració de Catalunya a la Unió Europea [785 KB]

Informe #7

Presentat el 14 de juliol de 2014 i anomenat: La distribució d’actius i passius [656 KB]

Informe #8

Presentat el 14 de juliol de 2014 i anomenat: Política monetària (Euro), Banc Central i supervisió del sistema financer [599 KB]

Informe #9

Presentat el 14 de juliol de 2014 i anomenat: L’abastament d’aigua i d’energia [3.081 KB]

Informe #10

Presentat el 14 de juliol de 2014 i anomenat: El procés constituent [629 KB]

Informe #11

Presentat el 28 de juliol de 2014 i anomenat: Les relacions comercials entre Catalunya i Espanya [668 KB]

Informe #12

Informe #13

Presentat el 28 de juliol de 2014 i anomenat: La integració a la comunitat internacional [754 KB]

Informe #14

Presentat el 28 de juliol de 2014 i anomenat: El poder judicial i l’Administració de justícia [637 KB]

Informe #15

Presentat el 28 de juliol de 2014 i anomenat: La Seguretat Social catalana [1.280 KB]

Informe #16

Presentat el 28 de juliol de 2014 i anomenat: La successió d’ordenaments i Administracions [978 KB]

Informe #17

7Presentat el 28 de juliol de 2014 i anomenat: La seguretat interna i internacional de Catalunya [795 KB]

Informe #18

7Presentat el 28 de juliol de 2014 i anomenat: La viabilitat fiscal i financera d’una Catalunya independent [705 KB]